BOTOX

HVA ER BOTOX?

Injeksjonsbehandling med virkestoffet Botulinumtoxin-A som får musklene til å slappe av. Dette hindrer musklene i å trekke seg sammen. På denne måten blir den overliggende huden glatt og uten rynker. Denne muskelavslappingen er midlertidig, og avtar gradvis.

Botox injiseres med en liten engangssprøyte med svært tynn spiss, og behandlingen er skånsom og med lite ubehag. Behandlingen tar ca. 20 min. (Det er også mulig å bedøve området, dersom man likevel skulle syntes det er ubehagelig.)

Dette er en enkel behandling hvor du rett etterpå kan dra tilbake på jobb eller andre daglig gjøremål.

Området som blir behandlet blir ikke numment eller følelseløst, men de underliggende musklene som blir behandlet får redusert bevegelighet. Botox injiseres ikke i rynker, men i musklene som forårsaker at rynkene dannes. Huden i området som blir behandlet blir derfor ikke strukket eller “fylt opp” (økt volum). Behandlingen er svært lite synlig, og etter 10-20 minutter syns det ikke at man har blitt behandlet (om man ikke har fått et blåmerke selvfølgelig).

Resultatene avhenger av at riktig mengde stoff sprøytes inn på rett plass. Botox blir ikke værende permanent i kroppen, men skilles ut gjennom pust/urin som hvilket som helst avfallstoff. Effekten av Botox kommer i løpet av 14 dager, og sitter i gjennomsnitt i mellom 3-5 mnd.

Behandlingen kombineres ofte med filler hvis linjer eller furer er dypere og trenger en filler i tillegg. Dette vil man se best etter ca. 14 dager da botox har full effekt.

Hvorfor å velge botoxbehandling mot rynker?

Fordi dette er en meget effektiv og billig behandling som fjerner rynker nesten umiddelbart. Hvor mye penger har dere brukt på forskjellige kremer som ikke har gitt noen effekt? Alle ønsker om å se opplagt og imøtekommende ut, men dype furer og rynker rundt øyne, panne og mellom øynene bidrar til at mange ofte ser eldre, «strenge» eller irriterte ut. Det er mange fordommer om botoxbehandling hovedsakelig hos dem som ikke kan så mye om denne behandlingen eller som har sett resultater av dårlige behandlere. Det finnes nyere behandlingsmetoder mot rynker (f.eks. PRP), men for behandling av rynker i noen områder er botox fortsatt første valget.

Hvorfor å velge “ANTIAGEBERGEN” for botoxbehandling?

 1. Vi tilbyr garantert laveste pris for Botox behandling i Norge.
 2. Lege setter botox etter prosedyrer som har gitt mindre bivirkninger enn de som er beskrevet i produsents informasjonsbrosjyrer. Dr Kucinar setter Botox injeksjoner etter prosedyrer av Prof. Alessio Redaelli. Disse prosedyrene er litt modifiserte standardprosedyrer og det viste seg at disse prosedyrene har gitt betydelig mindre bivirkninger enn de beskrevne bivirkninger i produsents informasjonsbrosjyre.
  Side effects my rate in last 5 years % on the package leaflet
  Eyelid ptosis 0 Common!! (1/100 to 1/10)
  Headache 0 Common!! (1/100 to 1/10)
  Blepharitis, eye pain, visual disturbances 0 Rare (1/1000 to 1/100)
  Nausea, dry mouth 0 Rare (1/1000 to 1/100)
  Skin erithema Sometimes for 1 – 2 hours Common!! (1/100 to 1/10)
  Face pain 0 Common!! (1/100 to 1/10)
  Insufficient results Sometimes (control at 15 day) Not reported

  Prof. Redaelli har skrevet referanseboka i Botox behandling

  Amazon Linker .

  Det er mange sykepleiere som setter Botox på “Botox party”. Det anbefales å være veldig forsiktig når det gjelder valg av behandler, fordi Botox-injeksjoner kan føre til bivirkninger hvis det ikke gjøres riktig. En god behandler starter med en lavere dose og justere dosen for å få de ønskede resultater. Pasienter kan komme til en kontroll etter 15 dager hvor man vurderer effekten av behandlingen og ved behov sette mer botox. Eksperten som injiserer Botox må kunne anatomi og funksjon av ansiktsmuskulatur, spesielt rundt øyet. Det er også viktig å injisere riktig mengde Botox i de riktige stedene med riktig teknikk for å unngå bivirkninger. Hvis for mye Botox blir injisert over øyenbryn, eller hvis noe Botox vandrer inn i levator palpebrae muskelen som løfter øvre øyelokk, vil øyelokket falle ned. Det er veldig viktig å vurdere nøye hver enkel pasient før behandlingen for å velge steder hvor det er best å sette Botoxinjeksjoner og hvilke doser det er best å sette.

 3. Vi setter “Vistabel” (Onabotulinum toxin) fordi det viste seg at den gir mest naturlig effekt. Det finnes også andre Botulinum toxin A typer – “Dysport”/”Azzalure” (Abobotulinum toxin), “Xeomin”/”Bocouture” (Incobotulinum toxin).
 4. “Vistabel” flasken åpnes foran pasienten og åpnet flaske settes innen 4 timer etter åpning (som anbefalt i bruksanvisningen). Det er mange behandlere som oppbevarer åpnet botox i kjøleskap og bruker den innen 1 uke – dette kan gi noen effekt, men dette er ikke anbefalt og blir ikke praktisert hos oss. Dette gir garanti for best mulig effekt.

Spørsmål og svar om botoxbehandling

Hvilke områder behandles?

 • Glabella: sinterynken, mellom øyenbrynene
 • Kråkeføtter: smilerynkene
 • Panne: tversoverlinjene i pannen

Kan Botox injiseres under øyet?

En liten mengde Botox under øyet kunne være nyttig, men dette er høy risiko.
Noen leger nekter å sette Botox under øyet. Botox injeksjon under øyet er en “off label” bruk av Botox. Det er en individuel vurdering hvem som kan ha nytte av botox under øynene. Botox glatter IKKE rynker. Den svekker bare underliggende muskler. Dette kan ha effekt på å jevne en rynke,med det kan også svekke musklene som er viktige for å blinke og lukke øynene trygt. I tillegg kan for mye Botox rundt nedre øyelokk kan faktisk føre til sagging og bagging. Man må være forsiktig.

Når kommer effekten og hvor lenge varer effekten?

Etter injeksjonen tar det 2-4 dager før Botox begynner å virke og maksimal effekt kommer innen 2 uker. Det er best å ta en kontroll av effekten etter 2 uker fordi noen ganger er den terapeutiske effekten ikke synlig. I dette tilfellet kan en ny behandling settes etter 15 dager. Effekten varer i gjennomsnitt 4-5 måneder. Neste behandlingen kan settes tidligst etter 4 måneder. For å vedlikeholde optimal effekt bør man gjenta behandlingen 2-3 ganger pr. år. Resultater fra vitenskapelige studier med Botox brukt mot rynker, tyder imidlertid på at effekten varer lengre etter hver ny behandling. Sannsynligvis beror dette på at muskelen som blir behandlet etter hvert blir mindre aktiv og svakere som resultat av at den ikke brukes.

Kan det være bivirkninger ved behandlingen?

Uønskede bivirkninger når det gjelder botulinumtoksin er svært sjeldne. Den vanligste bivirkningen er en lett ømhet eller et lite blåmerke på innstikkstedet. Noen kan få forbigående hodepine et par dager etter behandlingen. I svært sjeldne tilfeller kan muskelen i øvre øyelokk svekkes i 1-2 uker. Fordi effekten av Botox er forbigående er også bivirkningene forbigående. Ingen alvorlige bivirkninger er registrert ved bruk av Botox i Norge.

Mister jeg mimikk ved bruk av botulinumtoksin og blir stiv og unaturlig i ansiktet?

Nei. Ved fornuftig og godkjent bruk av botulinumtoksin oppnår man ca. 80 % lammelse av utvalgte små muskler, som igjen fører til at rynker og linjer i det behandlede område glattes ut. I Norge brukes botulinumtoksin hovedsakelig i øvre del av ansiktet. Ansiktet vil med andre ord ikke bli stivt og unaturlig fordi kun nøye utvalgte områder blir behandlet, med svært små mengder. Dersom man bruker mimikken i pannen veldig mye, og denne plutselig blir borte, kan noen savne det som en naturlig del av ansiktsuttrykket. Da anbefaler vi heller å behandle med fillers (f.eks. “Juvederm”) i disse linjene, slik at pannen fortsatt kan rynkes.

Kommer rynkene sterkere tilbake der hvor jeg har brukt botulinumtoksin?

Nei. Tvert i mot utsettes aldringsprosessen i huden, der hvor man er behandlet.
Når man er ung er huden spenstig og tåler alle bevegelser vi utsetter den for. Etter hvert som huden blir eldre vil spensten avta og det kommer fram linjer i huden der den brettes gjentatte ganger, når vi snakker, smiler, er sinte og konsentrerer oss. Botulinumtoksin sørger for at brettingen opphører for en periode – og linjene glattes ut. I denne perioden vil huden få en pause og aldringsprosessen i området blir utsatt. Når effekten av botulinumtoksin går ut, vil muskelen gradvis bli sterkere igjen, og mimikken og linjene komme tilbake.

Vil det være synlig for andre at jeg bruker botulinumtoksin?

Det vil ikke være mulig for andre å se om du har injisert botulinumtoksin i det aktuelle området. Ett unntak kan være i pannen. Her vil det være et lite felt over hvert øyebryn som ikke behandles. Årsaken til dette er at man her finner muskler som styrer øyelokket. For å være sikker på å ikke få heng på øyelokket, holder man seg alltid borte fra dette området. Hos noen vil linjene i pannen fortsatt være synlige i dette området. Dersom man kjenner til botulinumtoksin og vet hva man skal se etter, kan man derfor noen ganger se det som på fagspråket blir kalt “Botox-linjer” rett over øyenbrynet, på hver side i en ellers slett panne.

Kan jeg bli avhengig av botulinumtoksin?

Nei. Men de fleste ønsker å fortsette å bruke botulinumtoksin etter å ha prøvd det noen ganger. Årsaken er at de er så fornøyd med sitt avslappede utseende at de slettes ikke kunne tenke seg å la muskelen få jobbet seg sterk igjen. Ved å holde vedlike med 2-3 behandlinger i året, forebygger de dermed ny linjedannelse og holder området glatt og rynkefritt.

Det er ikke noen problem å slutte med bruk av botulinumtoksin etter lang tids bruk. Muskelen vil da etter en tid vende tilbake til den tilstand som den hadde før man begynte. Det har vært forsket på Botox i over 25 år og det er ennå ikke rapportert at det er skadelig med lang tids bruk.

Kan jeg bli immun ved lang tids bruk- slik at botulinumtoksin ikke virker mer?

Nei. Ved fornuftig og anbefalt bruk er det ingenting som tyder på at man utvikler resistens ved lang tids bruk. Det er imidlertid anbefalt at det går en viss tid mellom hver (minimum 2-3 mnd.) behandling, for å være på den sikre siden.

Etterhvert som man eldes vil det i tillegg til linjer og rynker hos noen bli mye overflødig hud. Ved bruk av botulinumtoksin på et område med mye overflødig hud, vil huden kunne bli så avslappet at denne overflødige huden blir mer fremtredende. Det er da anbefalt å slutte, da det ikke lenger er hensiktsmessig med hensyn til å forbedre sitt utseende. En erfaren behandler vil umiddelbart kunne se om dette er tilfelle og vil da kunne anbefale annen type behandling av det aktuelle området.

Kan alle behandles?

Gravide og ammende skal ikke behandles med botulinumtoksin.

Hva bør du være oppmerksom på i forbindelse med behandlingen?

FØR BOTOXBEHANDLING:

1. Unngå Albyl-E, fiskeolje, vitamin E en uke før behandlingen.

2. Trening umiddelbart før botoxbehandlingen anbefales ikke.

ETTER BOTOXBEHANDLING

1. Unngå å gni eller massere det behandlede området første 24 timene. Unngå ansiktsbehandlinger, ansiktsmassasje, Microdermabrasjon i 24 timer etter behandlingen (for å hindre spredning av Botox).

2. Unngå anstrengende aktivitet og spa i minst 24 timer etter behandlingen. (Trening øker blodsirkulasjonen i kroppen, inkludert ansiktet. Denne økte blodsirkulasjonen øker risikoen for at Botox vil bli tatt bort fra injeksjonssonen før det blir fullt absorbert inn i nevromuskulære krysset. Vi liker ikke dette av to grunner: 1) Det kan da etterlates mindre Botox der vi ønsker det, og muligens redusere effekten, og 2) vi ønsker ikke å gjøre noe som øker risikoen for at Botox vil opptre hvor som helst annet sted enn der det er ment. Dette minsker slutt responsen på botox og øker muligheten for migrasjon av botox og sekundære komplikasjoner.)

3. Ikke å legge seg ned første 4 timer etter botoxbehandling. (Du bør sitte oppreist slik at du ikke sovner og ubevist gnir på det behandlede området.)

4. Kvinner bør ikke bruke pannebånd eller noe annet som kan legge press over pannen. Menn bør heller ikke bruke lue eller lignende som kan komprimere. Komprimering kan føre til migrasjon av botox nedover i øyelokkene og føre til hengende øyelokk.

5. Unngå Albyl-E, fiskeolje, vitamin E 24 timer etter behandlingen.

6. Den første dagen etter behandlingen er det gunstig å bruke musklene som er behandlet, dette øker absorpsjonen av botulinumtoksin og effekten av behandlingen.

Les mer om Botox

Kelly Ripa legger ikke skjul på at hun bruker Botox, og forteller at det er det skjønnhetsproduktet hun er mest avhengig av. (Dagbladet)

· Botox gjør deg gladere: Artikkel i VG 3.4.09.

· “Botox har forandret livet mitt”